CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Các chính sách nhằm bảo vệ khách hàng trước sự tấm công mạng, và cách sử dụng, lưu trử thông tin của sàn TMĐT Petee

Sàn TMĐT petee.vn chỉ đăng tin về mua bán thú cưng và các sản phẩm liên quan đến thú cưng. Đây là sản phẩm không có chính sách bảo hành