VẬN CHUYỂN

Các chính sách nhằm bảo vệ khách hàng trước sự tấm công mạng, và cách sử dụng, lưu trử thông tin của sàn TMĐT Petee

Quy trình giao nhận vận chuyển
Hiện nay Petee chưa hỗ trợ vận chuyển, bên mua và bên bán tự thảo thuận hình thức vận chuyển với nhau.